Missie en Visie

MISSIE

INSPIRATIE EN DAADKRACHT

Nelson Mandela is voor mij altijd een grote inspiratiebron geweest. De drie onderstaande citaten vormen al vele jaren de basis voor mijn manier van denken over en handelen op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Deze quotes belichamen voor mij persoonlijk een eenvoudige, maar diepgaande visie op armoede en schulden, zelfredzaamheid en daadkracht.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”

“Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.”

“Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings.”

Ik ervaar het als mijn missie deze inzichten te vertalen naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk, en zoveel als mogelijk ongehinderd door de beperkingen die iedereen ondervindt, een ziens- en werkwijze vorm te geven die vruchtbaar is voor alle betrokkenen. Een menswaardige benadering. Vanuit inspiratie en daadkracht.

VISIE

INCLUSIEF EN INDIVIDUEEL

De huidige samenleving bestaat uit diverse sociaaleconomische lagen. De problematiek van verschuldiging is al lang niet meer alleen te vinden in de onderste lagen van onze samenleving. Het gevaar van sociale uitsluiting blijft groeien, net als de aantallen huishoudens met al dan niet zichtbare schulden. De laatste jaren blijken ook huishoudens die voorheen niet als kwetsbaar werden betiteld, vatbaar voor problematische schulden.

Ondanks alle pogingen door middel van innovatieve werkwijzen een oplossing voor de problematiek te vinden, lijken laagdrempeligheid, inclusiviteit en duurzame effectiviteit nog altijd buiten bereik.

De omkering die noodzakelijk is, zit in de benaderingswijze van de hulpvrager. Niet langer directief, maar vanuit persoonlijke betrokkenheid. Niet vanuit de starre, zichzelf soms tegenwerkende regelgeving – die mogelijk juridisch wel klopt, maar niet juist is – maar vanuit individuele behoefte en ware participatie.

Deze benadering, grenzeloos maatwerk, die ten dienste staat van de mens, met de wetgeving als richtsnoer, zonder een knellende dwangbuis te worden, vormt altijd de rode draad in mijn werk. Er bestaat geen conflictsituatie, maar altijd een gezamenlijk optrekken totdat zelfredzaamheid vanzelfsprekend is, met de gezamenlijke belangen van alle partijen duidelijk voor ogen.

Vanuit ontspanning naar oplossing. Geen repressie, bestraffende maatregelen of toewijzen van blaam. Wel het eerste licht aan de horizon. En de uitnodiging erheen te lopen, omdat het daar zoveel aangenamer vertoeven is.